Rejestracja

REJESTRACJA OTWARTA !

1. Rejestracja na Konferencję odbywa się w dniach: 01.02 – 03.10.2020r.

2. Uczestnik rejestrujący się na Konferencję akceptuje “Regulamin” znajdujący się poniżej.

3. W celu zakwalifikowania się do wydarzenia wnieś opłatę w obowiązującej kwocie na wskazane poniżej konto:

DMG Sp. z o.o., nr: 54 1140 2004 0000 3702 7856 8692 

W tytule podaj: IMIĘ, NAZWISKO, PANEL WYDARZENIA, E-MAIL uczestnika oraz INSTYTUCJE (np. nazwa klubu, firmy, organizacji). W przypadku płatności za większą liczbę osób, prosimy o przesłanie powyższych danych pozostałych osób na adres mail’owy: info@dream-motion.pl. Oprócz tradycyjnego przelewu, przyjmujemy płatności za pośrednictwem bramek PayPal oraz DotPay, do których linki znajdują się poniżej.

Kwota obejmuje: uczestnictwo w Konferencji, materiały dydaktyczne, poczęstunek, materiały poligraficzne (m.in. identyfikator, certyfikat).

DOKONAJ PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM BRAMKI PAYPAL:DOKONAJ PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM BRAMKI DOTPAY:

4. Jeśli potrzebujesz faktury, prześlij dane firmy, wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, na e-mail: info@dream-motion.pl. W przeciwnym razie do potwierdzenia kwalifikacji na Konferencję zostanie załączony rachunek dla osoby fizycznej.

5. W ciągu 48h od zaksięgowania płatności otrzymasz maila z potwierdzeniem kwalifikacji na Konferencję oraz z potwierdzeniem płatności (rachunkiem/fakturą).

6. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: info@dream-motion.pl lub tel: 502-121-661.

Regulamin

1. Wyłącznie zaksięgowanie płatności na koncie DMG gwarantuje zakwalifikowanie uczestnika na Konferencje.

2. Uprawniony do odbioru certyfikatu jest wyłącznie zakwalifikowany uczestnik, który uczestniczył we wszystkich prelekcjach w danym panelu. W czasie Konferencji dwukrotnie zostanie sprawdzona lista obecności.

3. Osoba, która została zakwalifikowana na Konferencję, ale nie złożyła podpisów na obu listach obecności, nie otrzyma certyfikatu uczestnictwa. Nieobecność na Konferencji nie jest podstawą do dochodzenia roszczeń związanych ze zwrotem opłaty.

4. Rejestracji oraz płatności można dokonywać do godziny 23.59. dnia 3 października 2020r.

5. Liczba miejsc na poszczególne panele tematyczne jest ograniczona. Łączna liczba uczestników wszystkich paneli wynosi 250.

6. Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku dołączenia do Konferencji więcej niż 3 osób z danej grupy (klub, stowarzyszenie, placówka medyczna, firma, drużyna, grupa przyjaciół). W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z Organizatorem za pośrednictwem mail’a: info@dream-motion.pl lub tel: 502 121 661.

7. Uczestnik, który chciałby dołączyć do wydarzenia po zamknięciu oficjalnej rejestracji, proszony jest o skontaktowanie się z Organizatorem za pośrednictwem mail’a: info@dream-motion.pl lub tel: 502 121 661.

8. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku Uczestnika oraz bezpłatne wykorzystanie go na potrzeby organizacyjne Organizatora poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowa ani terytorialnie.

9. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) Uczestników będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności związanych z rejestracją do Wydarzenia, wystawieniem rachunku za płatność oraz kontaktu. Po zakończeniu wydarzenia adres e-mail może być wykorzystywany do przedstawiania nowych wydarzeń organizowanych wyłącznie przez Organizatora. Uczestnicy mają prawo do poprawiania oraz usuwania danych, natomiast chęć wzięcia uczestnictwa w Wydarzeniu związana jest z koniecznością przekazania wskazanych powyżej danych Organizatorowi.